Tava statistika
Privātuma politika
birdle.lv vietne izmanto funkcionālās sīkdatnes spēles funkcionalitātes nodrošināšanai. Funkcionālās sīkdatnes ir nepieciešamas, lai uzturētu aktīvu spēles sesiju, kā arī spēlētāja nospēlēto spēļu statistikas glabāšanai. birdle.lv vietne nepieprasa un neuzglabā nekādus spēlētāju privātdatus, neveido un neizmanto citu resursu sīkdatnes un nenodod spēlētāju statistiku trešām personām. Vietne neizmanto nekādus rīkus, lai identificētu spēlētāja privātdatus, sekotu spēlētāja aktivitātēm un preferencēm, neveido un neprocesē analitisko informāciju par spēlētāju uzvedību globālajā tīmeklī.